• GÓRA GROSZA
     • GÓRA GROSZA

     • Jak co rok, w grudniu nasza szkoła przystępuje do akcji „Góra Grosza” – czyli zbiórki monet o nominałach: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł.

      Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

      Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkole i przedszkolu  w dniach od 21 grudnia 2020 do 31 maja 2021 roku.  Uczniowie i uczennice zbierają u siebie w domu monety. Kiedy będzie można wrócić bezpiecznie do szkoły – przynosimy grosze z sobą. Wcześniej policzone i popakowane oddzielnie nominałami, np. do woreczka wkładamy tylko monety 1 grosz i dołączamy karteczkę z ilością sztuk. Pokażmy, że mimo pandemii, zbieramy grosze dla dzieciaków.   Tym, którzy są z nami dziękujemy i zapraszamy jeszcze tych niezdecydowanych.

     • Podsumowanie konkursu plastycznego „WOLNY CZAS Z RODZINĄ – ŻYJEMY BEZ UZALEŻNIEŃ”

     • Zespół Szkolono – Przedszkolny w Nadrybiu we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie przeprowadził konkurs plastyczny na plakat promujący życie rodzinne bez uzależnień „. Konkurs był skierowany do uczniów klasa 1- 8 naszej szkoły na temat „WOLNY CZAS Z RODZINĄ – ŻYJEMY BEZ UZALEŻNIEŃ”.

      Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie wykazali się odpowiednią wiedzą na temat działań profilaktycznych zapobiegających uzależnieniom różnego rodzaju, którą wyrazili w swoich pracach plastycznych.

      Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 7 grudnia 2020r., gdzie laureaci i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profialaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie.

      Konkurs plastyczny wygrali:

      W kategorii klas 1 – 3

      I miejsce – Bartłomiej Skruszeniec

      II miejsce – Miłosz Reszpondek

      III miejsce – Paulina Jędruszak

      W kategorii klas 4 – 6

      I miejsce – Szymon Gil

      II miejsce – Katarzyna Demkowska

      III miejsce – Mikołaj Gregorowicz

      W kategorii klas 7 – 8

      I miejsce – Izabela Skruszeniec

      II miejsce – Łucja Gil

      Wyróżnienie: Klaudia Hader

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

                                                    Monika Gargol

       

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno - poetyckiego

     • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

      Konkursu plastyczno-poetyckiego o zdrowym stylu życia oraz aktywności fizycznej

      z dnia 9 grudnia 2020 r.

      Komisja w składzie:

      Przewodniczący – Agnieszka Sobiesiak
      Członkowie –Katarzyna Roczon, Magdalena Dylewska, Monika Gargol, Marzena Piskorska

      przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

      I grupa - przedszkolaki

      I miejsce – Zuzanna Gil

      II miejsce – Julia Hołub

      III miejsce – Natalia Chryć

      Wyróżnienie – Jan Stachowicz, Karolina Brzozowiec, Maja Kowalczyk

      II grupa - uczniowie klas I-III

      I miejsce – Paulina Jędruszak

      II miejsce- Oliwia Styś

      III miejsce – Izabela Stopa

      III grupa - uczniowie klas IV-VIII

      I miejsce – Maja Żmuda

      II miejsce – Dawid Weremkowicz, Łucja Gil

      III miejsce – Filip Paszkowski

      Wyróżnienie – Katarzyna Demkowska, Kacper Łukaszczuk, Mikołaj Gregorowicz,  Grzegorz Regulski

      GRATULUJEMY!

      Poniżej przedstawiamy wyróżnione prace plastyczne i wiersze.

     • Nagrodzeni w gminnym konkursie „ZDROWI I SZCZĘŚLIWI 2020”

     • Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom za przygotowanie prezentacji konkursowych  „Zdrowi i szczęśliwi 2020”. Dziękuję w imieniu własnym oraz wszystkich współorganizatorów za włożony wysiłek i wychowawczą mądrość, jaką przekazujecie Państwo dzieciom własnym i wszystkim, którzy obejrzą wspaniałe prezentacje. Swoim działaniem kształtujecie Państwo świadomość i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i szczęście.

      W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych w Puchaczowie,  w Ostrówku i Nadrybiu. Partnerami i sponsorami konkursu są Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójta Gminy Puchaczów, który objął konkurs Honorowym Patronatem, przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynatorzy działań profilaktycznych  szkół naszej gminy. W dniach 1-2 grudnia obradowała komisja konkursowa w składzie: W dniach 1-2 grudnia (ze względu na stan epidemii) komisja w składzie: Grażyna Szafranek (GKPiRPA), Marlena Błaziak (Szkoła Podstawowa w Ostrówku),  Monika Gargol (SP w Nadrybiu) Agnieszka Zgórska  oraz Joanna Tomasiak (ZS w Puchaczowie) dokonała rozstrzygnięcia konkursu.

       WSZYSTKIE PRACE  zostają NAGRODZONE  - wszystkie stoją na wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym i wszystkie wykorzystamy do promocji zdrowia na łamach naszych stron internetowych i publikacji promujących naszą gminę.

      Podziękowania należą się  uczniom Weronice Wysockiej, Arkadiuszowi Gargolowi, Bartoszowi Wiśniewskiemu, Sewerynowi Sorkowskiemu, Nikodemowi Fiedorkowi, oraz Lenie Gzik, Gabrysi Bombolewskiej, Tobiaszowi Bombolewskiemu, Julii Kierepce oraz zaangażowanym rodzicom.

      Wyróżnienia otrzymują: Ewelina Wysocka, Wiktoria Tylec oraz Adela Dziurkiewicz.

      Główne nagrody otrzymują: DAWID WEREMKOWICZ (Nadrybie) LENA JASIŃSKA (Puchaczów) i BARTOSZ CABAN (Ostrówek).

      Serdecznie gratulujemy!
      Ze względu na stan epidemii zapraszamy wszystkich po odbiór nagród od wtorku 08.12.2020 r. do sekretariatów każdej ze szkół.

     • 5 XII - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

     • Zapraszamy uczniów klas 1 - 8 do włączenia się w akcję promującą Międzynarodowy Dzień Wolontariatu przypadający na 5 grudnia. 

      Zadanie do wykonania: 

      W najbliższy piątek  tj. 4 grudnia, każda osoba zainteresowana udziałem w akcji ubiera się w kolorze czerwonym (mile widziane elementy mikołajkowe: czapki, opaski, itp )

      Tak przygotowani uczestniczymy w zajęciach!

      Osoby, które chciałyby pochwalić się swoim strojem, w tym dniu robią sobie zabawne zdjęcie, które należy przesłać do p. Moniki Gargol na e-mail:pedagogzspn@gmail.com lub na Messenger do godziny 15.00.

      Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone :)