• KLASA 1 

   • WYCHOWAWCA: MGR MAGDALENA DYLEWSKA

   • KLASA 2

   • WYCHOWAWCA: MGR ALICJA SKOCZYLAS

    NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE: MGR MONIKA DYLEWSKA - HORZĘPA

   • KLASA 3

   • WYCHOWAWCA: MGR GRAŻYNA CHILIMONIUK

   • KLASA 4

   • WYCHOWAWCA: MGR HANNA TOŁUBIŃSKA

   • KLASA 5

   • WYCHOWAWCA: MGR KAROL BUJAK

   • KLASA 6

   • WYCHOWAWCA: MGR MARZENA PISKORSKA

   • KLASA 7

   • WYCHOWAWCA: MGR AGNIESZKA SOBIESIAK

   • KLASA 8

   • WYCHOWAWCA: MGR MONIKA GARGOL