• "Hazard? Nie daj się wciągnąć!" 24.11.2021r.

     • W dniu 24 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Izby Celno Skarbowej w Lublinie. Pan podkom Piotr Miłosz i pan st. rew. Paweł Nazaruk przybyli na spotkanie z uczniami klas VII i VIII. Panowie poprowadzili zajęcia w ramach akcji edukacyjnej "Hazard? Nie daj się wciągnąć!"  dotyczącej zwalczania nielegalnego hazardu. Jej celem jest uświadomienie odbiorcom, że hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie, sytuację finansową i zdrowie.

      Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.

      Zaproszeni goście na codzień zajmują się zwalczaniem nielegalnego hazardu, mają bogate doświadczenia w tym zakresie, z chęcią podzielili się nimi ze słuchaczami. 

      Uczniowie wysłuchali, jakie problemy wynikają z nadmiernego korzystania z gier komputerowych, jakie ryzyko wiąże się z rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu. Dowiedzieli się, jakie zachowania stanowią namiastkę hazardu i "otwierają drzwi" do utrwalenia zachowań nałogowych.   

      Była to dla uczniów cenna lekcja profilaktyczna.

       

      Monika Gargol

     • ŚWIĘTUJEMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA UNICEF

     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

      Do akcji przystąpiła też społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu, która    w ramach tego dnia zaplanowała „Niebieską Kampanię”. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły byli ubrani na niebiesko lub posiadali niebieskie dodatki.

      Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Motyle” przygotowali  na korytarzu szkolnym dekorację nawiązującą do 20 listopada. Pojawiła się na niej prezentacja dotycząca „Praw Dziecka”, która była chętnie oglądana przez społeczność szkolną i przedszkolną. Młodzież rozdawała samodzielnie wykonane niebieskie serduszka.

      19 listopada z radiowęzła szkolnego leciała wesoła muzyka, na lekcjach wychowawczych omawiane zostały prawa dziecka. Przedszkolaki i młodsi uczniowie obejrzeli film pt.„UNICEF. Czym są prawa dziecka?”. Uzupełnili  kolorowanki i proste zadania związane z prawami dzieci.

      Starsza młodzież wzięła udział w klasowych zmaganiach z wykorzystaniem quizów o prawach dziecka.

      Aby upamiętnić ten dzień, każda grupa zrobiła pamiątkowe zdjęcie, które trafiły do Fotogalerii szkolnej                  i przedszkolnej.

      „Każdy powinien znać swoje prawa! Jednak pamiętajmy też o obowiązkach!”

       

      Monika Gargol – koordynator akcji

     • Rozwiązanie konkursu SZCZĘŚLIWA RODZINA 2021

     • Wszystkie przesłane prace są bardzo piękne, staranne, pomysłowe. Z dumą i chęcią zaprezentujemy je  wszystkie a także udostępnimy partnerom organizacyjnym. Dlatego narady były bardzo długie i burzliwe. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i ich rodzinom. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 9 grudnia. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

          W dniach 29-30 listopada po burzliwych naradach komisja w składzie: Robert Lis (GKPiRPA), Monika Gargol (SP w Nadrybiu) Agnieszka Zgórska  oraz Joanna Tomasiak (ZS w Puchaczowie i SP w Ostrówku) podjęła decyzję, że wśród 27 uczestników:

      GŁÓWNE NAGRODY otrzymują:

      Karolina Siemionek LO

      Łucja Gil- SP Nadrybie

      Julia Kierepka SP Ostrówek

      Zofia Arciszewska SP Puchaczów

      Piotr Antoniewski SP Puchaczów

      Hanna Stadnik SP Puchaczów

      Podziękowania za udział należą się:

      1. Julia Biedacha 8bOstrówek
      2. Adrian Skoczylas 8 Nadrybie
      3. Damian Zając 8 Nadrybie
      4. Dawid Weremkowicz 7 Nadrybie
      5. Izabela Szurek 8 Nadrybie
      6. Kacper Łukaszczuk 8 Nadrybie
      7. Adam Ozga 2b Puchaczów
      8.  Aleksandra Antoniewska 5bPuchaczów
      9. Andżelika Frydrych1a Puchaczów
      10. Ewelina Wysocka 4b Puchaczów
      11. Hanna Skoczylas 2b Puchaczów
      12. Julia Szurek 7bPuchaczów
      13. Karolina Szurek 6Puchaczów
      14. Kuba Stec 2aPuchaczów
      15. Martyna Majcher 2bPuchaczów
      16. Miłosz Grabowski 1aPuchaczów
      17. Natalia Skoczylas 5c Puchaczów
      18. Piotr Łepecki 6Puchaczów
      19. Seweryn Sorkowski 3bPuchaczów
      20. Tobiasz Szurek 2bPuchaczów
      21. Weronika Wysocka 8cPuchaczów
     • Bądź widoczny - noś odblaski!

     • W ostatnim tygodniu wszystkie grupy przedszkolne i klasy odwiedziła  pani wicedyrektor Agnieszka Sobiesiak i wręczyła  elementy odblaskowe oraz przeprowadziła krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze. Podczas rozmowy podkreślono, że prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierowców nadjeżdżających zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wszystkie dzieci i młodzież dostrzegły potrzebę noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza podczas  jesiennej, pochmurnej aury.

     • PROFILAKTYKA WG LESZKA - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

     • Każda osoba ze społeczności szkolnej, tj: uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele zauważamy, że obecnie pojawiają się z różne problemy, które dotyczą między innymi: niskiej odporności psychicznej dzieci, młodzieży, dorosłych, pojawiających się problemów obecnej sytuacji spowodowanej COVID-19, ale także trudności wieku dojrzewania, wpływu świata wirtualnego na rozwój i funkcjonowanie młodych ludzi, itp. Wiele osób nie wie, jak reagować? Co robić? Gdzie pójść po pomoc?

      Stąd pojawił się pomysł zaproszenia p. Leszka Dowgiałło - pedagoga, specjalistę, profilaktyka, który zajmuje się światem zagadnień profilaktycznych widzianym okiem młodzieży szkolnej. 

      23 listopada p. Leszek spotkał się z uczniami każdej klasy. Dzięki swojej otwartości, posiadanych umiejętnościach nawiązania szybkiej relacji z uczniami - poprowadził warsztaty skierowane do danej klasy. 

      Wrażenia uczniów po spotkaniu - BEZCENNE!

      Aby umieć szybko i prawidłowo reagować na niepokojące sytuacje wśród dzieci i młodzieży, także nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z p. Leszkiem, na którym otrzymali wiele wskazówek, jak rozpoznawać i pomagać młodym ludziom w trudnych sytuacjach.

      W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie mogło odbyć się spotkanie z rodzicami naszych wychowanków, ale i na to p. Leszek znalazł sposób.

      Dla rodziców zostanie nagrany film i przesłany przez e-dziennik.

      Mamy nadzieję, że spotkanie z p. Leszkiem nie należało do ostatnich. 

       

      Monika Gargol

     • KONSULTACJE STRATEGII RP

     • Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. lubelskim!

      Już 25 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa lubelskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 24 listopada (środa) do godziny 12:00.

      Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

       

      Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

       

      Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport”, „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

       

      Konsultacje dla woj. lubelskiego rozpoczną się 25 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych16.webankieta.pl/.

      Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 24 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

       

      Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

       

      Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

       

     • Wyniki konkursów historycznych „Drogi do niepodległości…”

     • Z  okazji 103 rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości odbyły się konkursy historyczne, w dwu kategoriach wiekowych uczniów klas IV - VI i VII – VII. Głównym celem konkursu było rozwijanie postaw patriotycznych, pogłębienie wiedzy o  historii Polski, symbolach narodowych oraz zasłużonych Polakach – „ojcach niepodległości”. Wspaniale nagrody ufundowali: IPN Lublin,  Wójt Gminy Puchaczów, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu.

      Z przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu w kategorii uczniów klas IV - VI  „Drogi do niepodległości. A to Polska właśnie”:

      I miejsce Szymon Gil i Filip Paszkowski

      II miejsce Wiktor Zalewski

      III miejsce Aleksandra Głowniak 

      Wyróżnienie: Anna Pszczoła, Alicja Zalewska, Jakub Rutkowski, Jakub Szurek, Grzegorz Regulski, Mateusz Baryła, Kasia Demkowska, Maja Żmuda. 

      Wyniki konkursu „Drogi do niepodległości. Niepodległa”  w grupie uczniów klas VII – VIII:

      I miejsce Damian Zając

      II miejsce Kacper Łukaszczuk

      III miejsce Dawid Weremkowicz 

      Gratulujemy laureatom zdobycia nagród i wyróżnień. 

      Składamy podziękowania fundatorom nagród IPN w Lublinie oraz Wójtowi Gminy Puchaczów.

                                                     

     • KARTKA DLA OBROŃCÓW GRANIC

     • Uczniowie naszej szkoły aktywnie  włączyli się w akcję „Kartka dla Obrońców Granic” zorganizowaną przez Fundację Niepodległości, przy współudziale 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz  Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Partnerem medialnym jest Radio Lublin. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie psychiczne oraz przekazanie słów uznania żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji oraz Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy, często narażając swoje życie i zdrowie.

      Uczniowie wykonali piękne, kolorowe prace plastyczne, na których odwrocie umieścili słowa wsparcia i wdzięczności Obrońcom Granic. 

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą akcję!

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

     • Nasza placówka bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada.

      Jutro tj. piątek 19.11.2021 cała szkoła niech będzie na NIEBIESKO!

      Aby wziąć udział w obchodach wystarczy ubrać się na niebiesko.

     • SZKOŁA PAMIĘTA

     • Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Akcja  odbywa się w okresie (październik-listopad), w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. Inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

      W ramach akcji „Szkoła Pamięta” zrealizowaliśmy następujące działania:

      • dzieci z klas I-III uporządkowały, udekorowały i odwiedziły grób „nieznanych żołnierzy” na cmentarzu parafialnym w Nadrybiu,
      • przedstawiciele klas starszych uporządkowali  i udekorowali groby dawnych pedagogów naszej szkoły  kierownika Roman Korbela i nauczycielki Heleny Makarowej oraz patrona szkoły Jana Bogdanowicza na cmentarzy parafialnym w Puchaczowie,
      •  została przygotowana wystawa „Szkoła Pamięta”  na której wystawiono zdjęcia o tematyce: * Jan i Kazimierz  Bogdanowicz” – patroni szkoły, bohaterowie  powstania styczniowego,

      *„Mieszkańcy  Nadrybia 100 lat temu”- życie codzienne i odświętne mieszkańców wsi  Nadrybie w I poł. XX wieku.

                    *  „Miejsca pamięci narodowej w powiecie łęczyńskim”- okazałe ilustracje miejsc pamięci

                     położonych w najbliższej okolicy.
            •    uczniowie zgłębili  historię lokalnych miejsc pamięci zapoznając się z prezentacją „Nasza mała 

                 ojczyzna-lokalne miejsca pamięci  i ich bohaterowie”.
       

                                                                                                                                                               Anna Chryć

     • SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

     • 04.11.2021 odbył się wewnątrzszkolny turniej w tenisa stołowego dla klas IV-VIII. W rozgrywkach wzięło udział 13 zawodników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Mecze grupowe były rozgrywane systemem każdy z każdym i wyłoniły z każdej grupy jednego zwycięzcę, który awansował do finału. W finale nie brakowało emocji i po bardzo zaciętych pojedynkach zwycięzcą turnieju został Brajan Skoczylas, drugie miejsce zajął Adrian Skoczylas natomiast na ostatnim miejscu na podium uplasował się Łukasz Ziętek. Zawody stały na wysokim poziomie, a rozegranych zostało łącznie 23 pojedynki. To nie koniec emocji związanych z „ping-pongiem” ponieważ w styczniu rozpocznie się Szkolna Liga Tenisa Stołowego.

      Karol Bujak

    • SPOTKANIE SKW "MOTYLE"
     • SPOTKANIE SKW "MOTYLE"

     • Jutro tj. 16.11.2021r. (wtorek) o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariusza "Motyle". Celem spotkania będzie wybranie zadań do realizacji przez wolontariuszy, przedstawienie kalendarza związanego z wolontariatem i zebranie propozycji członków dot. współpracy ze środowiskiem.

      Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pomaganiem.

     • Konkurs na kolaż zdjęć pt. „Szczęśliwa Rodzina 2021”

     • OGŁASZAMY GMINNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY
      konkurs na kolaż zdjęć pt. „Szczęśliwa Rodzina 2021”

      Cele:

      1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek, narkotyków, substancji psychoaktywnych, alkoholu i przemocy;
      2. Profilaktyka uzależnień i przemocy;
      3. Wspieranie i promowanie pozytywnych relacji w rodzinie;

      Warunki konkursu:

      1. Kolaż powinien zawierać treści zgodne z tematem;
      2. Praca konkursowa jest kolażem zdjęć, wykonanych przez członków rodziny, jedna praca podpisana jest przez jednego ucznia;
      3. Prace  wraz ze zgodą na publikację przesłane są na adres email psychologjtomasiak@gmail.com ; tytuł pliku z kolażem ma zawierać imię i nazwisko, dane o szkole i klasie: np. IzaTomasiakSPPuchaczówkl4;

      Termin przesyłania prac: 15- 24 listopada 2021r.


      Termin ogłoszenia wyników konkursu: na stronie internetowej szkoły 30 listopada 2021r.


      Kryteria oceniania prac konkursowych:

      1. Kolaż ma składać się z maksymalnie 8 zdjęć;,
      2. Zdjęcia mają charakter rodzinny- pokazują współdziałanie.
      3. Zdjęcia mogą zawierać  obrazy wykonanych ręcznie prac plastycznych (ze względu na duży wysiłek wkładany przez młodych artystów)
      4. Tematyka zdjęć- uwzględnienie 5 zasad zdrowia (aktywność fizyczna, zdrowe jedzenia, hobby, rodzinna – wszyscy , wspólny wypoczynek)
      5. Liczy się estetyka prac,  wykorzystanie miejsca, pozytywny przekaz.

      Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz liceum

      koordynator mgr Joanna Tomasiak psycholog


      zgoda_na_publikacje_pracy_SR_21.docx

     • Święto 11 listopada w naszej szkole

     • Tradycyjnie, jak co roku  10 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.  Ograniczenia wynikające z pandemii wymusiły na nas nietypową formę obchodów tak bardzo ważnego święta dla małych i  dużych Polaków.  Atmosferę  Święta Niepodległości w naszej szkole dało się wyczuć już kilka dni wcześniej, kiedy na szkolnych korytarzach zaczęły pojawiać się okolicznościowe gazetki, biało-czerwone ozdoby,  wystawa okolicznościowa „Miejsca pamięci narodowej w powiecie łęczyńskim”, a przez radiowęzeł w czasie przerw rozbrzmiewały pieśni legionowe.                                                                                                                 

      Nauczyciele przeprowadzili  lekcje  poświęcone odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w konkursie „ Drogi do niepodległości.  A to Polska właśnie”, a  wychowankowie klas VII – VIII   pisali test ” Drogi do niepodległości. Niepodległa”. Zwycięscy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez IPN w Lublinie oraz Radę Rodziców SP im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu.

      Wszystkie klasy wykonały patriotyczne zdjęcie, które wzięło udział w  powiatowym konkursie „Biel i czerwień – barwy niepodległości”.

      Uczniowie klasy VIII dodatkowo przeprowadzili wywiady z uczniami i nauczycielami pytając: „Co to znaczy być patriotą?  Jak okazujesz  patriotyzm?  Co wiesz o symbolach narodowych”, itd. Efektem ich pracy jest film „Warto być patriotą!”.   

      "Warto być patriotą!"                                  

        

      Zwieńczeniem obchodów był koncert pieśni patriotycznych „Tobie śpiewam, Ojczyzno”, w którym wzięły udział wszystkie klasy i grupy przedszkolne naszej placówki. 


      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za aktywne włączenie się w obchody uroczystości Święta Niepodległości. Swoją postawą i zaangażowaniem dali wyraz miłości do Ojczyzny oraz patriotyzmowi.

     • Dzień Postaci z Bajek i Pasowanie na Czytelnika.

     • 5 listopada klasa 1 świętowała Dzień Postaci z Bajek a nasza szkoła zmieniła się w bajkową krainę. Na korytarzu szkolnym można było zobaczyć Czerwonego Kapturka, księżniczki czy samego Pana Kleksa. Bajki towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, przekazując ważne prawdy życiowe. Bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i kolorowy. Obchodzenie takiego święta jest doskonałą okazją, by zachęcić najmłodszych do czytania, a co za tym idzie rozwijania wyobraźni, pamięci, zdobywania wiedzy na różne tematy. Poznawania nowych słów, zasad gramatyki czy kształtowania właściwych postaw moralnych. Tego dnia każdy pierwszak wziął ze sobą ulubioną książkę oraz przebrał się za jej bohatera. Natomiast panie z biblioteki przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji. Zagadki, podczas których dzieci musiały wykazać się znajomością bajek. Wszyscy wspólnie rozmawiały o tym, jak należy dbać o książki i obiecały, że nigdy nie zapomną utrwalonych zasad. Na koniec spotkania wszystkie dzieci zostały pasowane na czytelników.

      Magdalena Dylewska

     • KONKURSY "NIEPODLEGŁOŚĆ"

     • Cele konkursu
      1. Zapoznanie z problematyką odzyskania przez Polskę niepodległości.
      2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
      3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.

       Uczestnicy konkursu

      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII.

       

      Zakres konkursu

      Organizator przewiduje 30  pytań testowych dotyczących:

      • wydarzeń związanych z walkami o niepodległość państwa polskiego                   w latach  1914 – 1918,
      • ojców  niepodległości (Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski),                     a w  szczególności Józefa Piłsudskiego. 

       

      Materiały niezbędne uczniom do przygotowania się do konkursu znajdują                   w  podręczniku do historii klasa VII oraz na stronach internetowych, np.:

      https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo

      https://www.youtube.com/watch?v=u1S3SltqoiU

      https://wiadomosci.onet.pl/kraj/swieto-niepodleglosci-11-listopada-sprawdz-swoja-wiedze-quiz/ch7vsdx

       

      Terminarz konkursu

      Termin konkursu przewidywany jest na 15  listopada klasa VIII oraz 16 listopada klasa VII na lekcjach historii i wos.

       

      Pytania w formie testu zostaną opublikowane w aplikacji Forms na telefon                      i komputer.

      Wyniki zostaną ogłoszone 17 listopada.

      Nagrody i wyróżnienia

      Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez  IPN w Lublinie                    oraz Szkolną Radę Rodziców przy SP w Nadrybiu.

      Szkolni organizatorzy konkursu:  Anna Chryć

      Konkurs: „Drogi do Niepodległości. A to Polska właśnie”

      Cele konkursu:

      •  rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych,
      •  popularyzacja i rozwijanie wiedzy o Polsce i jej historii, kulturze.

      Uczestnicy konkursu

      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI

       

      Zakres konkursu

      Organizator przewiduje 25  pytań testowych dotyczących:

      • wiedzy o Polsce (sąsiedzi Polski, regiony geograficzno – historyczne, główne miasta),
      • najważniejszych zabytków Polski,
      • znajomości symboli narodowych, tradycji i zwyczajów oraz, świąt narodowych,
      • podstawowej wiedzy o wybitnych Polakach (Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska- Curie, Józef Piłsudski, Jan Paweł II).

       

      Materiały niezbędne uczniom do przygotowania się do konkursu znajdują                w  podręczniku do historii klasa IV oraz na stronach internetowych, np.:

      https://wordwall.net/pl/resource/1853254/quiz-o-polsce-25-pyta%C5%84

      https://www.quizme.pl/q/quiz/quiz-wiedzy-o-polsce

      https://www.quizme.pl/q/quiz/quiz-o-polsce?gclid=EAIaIQobChMIibSilYf88wIVwgh7Ch0GxQmZEAMYAiAAEgKZx_D_BwE

       

       

      Terminarz konkursu

      Termin konkursu przewidywany jest na 10  listopada.

      Wyniki zostaną ogłoszone 17 listopada.

      Nagrody i wyróżnienia

      Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez  IPN w Lublinie                 oraz Szkolną Radę Rodziców przy SP w Nadrybiu.

      Szkolni organizatorzy konkursu:  Anna Chryć