• HARMONOGRAM AUTOBUSU SZKOLNEGO W DN. 26.06.2020

     • Harmonogram autobusu szkolnego w dn. 26.06.2020 r.

      Kl. IV-V

      Przywozy:

      800        Stefanów

      805     Janowica

      810        Nadrybie Dwór

      815     Kopina

      820     Zaróbka

      830     Szkoła

      835         Nadrybie Ukazowe

      840         Kobyłki

      845        Kaniwola

      Odwóz uczniów kl. IV-V zaplanowano o godzinie 1000

       

      Kl. VI-VII

      Przywozy:

      1005     Stefanów

      1010   Janowica

      1015     Nadrybie Dwór

      1020   Kopina

      1025   Zaróbka

      1035   Szkoła

      1040     Nadrybie Ukazowe

      1045     Kobyłki

      1050     Kaniwola

      Odwóz uczniów kl. VI-VII  zaplanowano o godzinie 1200

       

      Kl. I-III

      Przywozy:

      1205     Stefanów

      1210   Janowica

      1215     Nadrybie Dwór

      1220   Kopina

      1225   Zaróbka

      1235   Szkoła

      1240     Nadrybie Ukazowe

      1245     Kobyłki

      1250     Kaniwola

      Odwóz kl. I-III zaplanowano o godzinie 1400

       

      Kl. VIII

      Przywozy:

      1405     Stefanów

      1410   Janowica

      1415     Nadrybie Dwór

      1420   Kopina

      1425   Zaróbka

      1435   Szkoła

      1440     Nadrybie Ukazowe

      1445     Kobyłki

      1450     Kaniwola

      Odwóz kl. VIII zaplanowano o godzinie 1600

       

       

     • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • W piątek, 26 czerwca 2020r. uczniowie klas I-VIII otrzymają świadectwa promocyjne zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Spotkania z wychowawcami i dyrekcją odbędą się w sali gimnastycznej.

      Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEN i GIS w czasie pandemii. W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachowywać dystans społeczny oraz posiadać maseczki ochronne, a rodzice dodatkowo rękawiczki.

      Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00

      900       kl. IV-V

      Odwóz zaplanowano o godz. 1000

       

      1100    kl. VI-VII

      Odwóz zaplanowano o godz. 1200

       

      1300    kl. I-III

      Odwóz zaplanowano o godz. 1400

       

      1500    kl. VIII

      Odwóz zaplanowano o godz. 1600

     • DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

     • Informacja o dyżurach wakacyjnych przedszkoli

      z terenu Gminy Puchaczów


      Szanowni Rodzice,

      Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, przedszkola będą pełniły dyżur wakacyjny w terminach:

      1 . Od 1 lipca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku Przedszkole w Puchaczowie- przedszkolepuchaczow@interia.pl

      2. Od 22 lipca 2020 roku do 11 sierpnia 2020 roku Przedszkole w Nadrybiu -  sekretariat@zspnadrybie.pl

      3. Od 12 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 Przedszkole w Ciechankach - przedszkoleciechanki@onet.pl


      Przedszkola będą czynne w zależności od Państwa potrzeb zadeklarowanych w deklaracji. W tych godzinach placówki będą pełniły funkcję opiekuńczą.

      W związku z powyższym należy do dnia 25.06.2020 – do godz. 10;00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.


      Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej każdego przedszkola www.przedszkolepuchaczow.pl , www.spostrowek.pl , www.spnadrybie.edupage.org

      i poniżej

      Karta_zgloszenia_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_wirus-1.docx


      Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy poszczególnego przedszkola.

      W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu.


      Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.


      O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora do dnia 26.06.2020 do godz. 15;00 drogą mailową lub telefonicznie.


      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

      Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

      Szanowni Rodzice,

      podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkoluw okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

      Jednocześnie zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.


      Dyrektorzy Przedszkoli

      z Gminy Puchaczów

     • ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • Termin zwrotu książek i podręczników:

      Klasa VIII 19-22 czerwca.

      Klasy I - VII oraz przedszkole 19 - 26 czerwca.

      Piątek 8:00-15:00

      Poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00 (tak jak będzie pracować szkoła)

      Podręczniki  muszą być wyczyszczone z włożonych przez uczniów kartek i zakładek, starte podkreślenia oraz wyprostowane rogi  brzegów książek.

      Książki i podręczniki pakujemy do  podpisanej reklamówki  lub wkładamy kartkę z imieniem i nazwiskiem czytelnika. Książki oddajemy bibliotekarzowi lub zostawiamy w pudełku w wejściu do szkoły.

      Zwrócone książki zostaną poddane kwarantannie, a następnie wypisane z karty czytelnika.

      W razie braków lub zniszczenia podręczników i książek zostanie przekazania rodzicom informacja przez e- dziennik lub telefonicznie.

     • GODZINY PRACY SEKRETARIATU

     • Informujemy, że od 15 czerwca 2020r.

      sekretariat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu

      będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.

      Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu zwracają się z prośbą          o ograniczenie wizyt w placówce.

      W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej

      tel. 81 75 75 102

      lub kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych sekretariat@zspnadrybie.

     • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     • Informujemy, że 12.06.2020r. (piątek) to dzień wolny od zajęć lekcyjnych w naszej szkole.

      Następne dni wolne przypadają na 16,17,18.06.2020r. ze względu na egzamin klas 8.

     • Konsultacje dla uczniów kl. 4 - 7

     • Drodzy Uczniowie!

      9 czerwca 2020r. (wtorek) w naszej szkole odbędą się konsultacje nauczycieli dla uczniów klas IV-VII.

      Nauczyciele zgodnie z poniższym harmonogramem pozostają do Waszej dyspozycji.

      Jeśli chcecie poprawić ocenę, uzupełnić zaległe prace lub wyjaśnić niezrozumiałe partie materiału koniecznie przyjdźcie na konsultacje lub skontaktujcie z wybranym nauczycielem telefonicznie bądź mailowo.

      konsultacje_nauczycieli_dla_klas_IV-VII.pdf