• WALENTYNKOWY PONIEDZIAŁEK

     • Chętne osoby zapraszamy do udziału w Walentynkowym Poniedziałku na wesoło. 

      15 lutego na lekcjach on-line należy wystąpić jako postać bajkowa, filmowa czy literacka związana z powyższym świętem, zrobić sobie zdjęcie (można w parze) i przesłać do wychowawców.

      Zachęcamy do zabawy!

       

     • STYPENDIA NAUKOWE W NASZEJ SZKOLE

     • W minionych dniach  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu pani Maria Paryła  przekazała listy gratulacyjne oraz stypendia najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Aby zakwalifikować się do nagrody pieniężnej należało zdobyć średnią ze wszystkich przedmiotów  przynajmniej 5.0 oraz otrzymać wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wymóg ten obejmował  uczniów klas V - VIII.   Klasa IV będzie miała możliwość otrzymania stypendium po  II okresie roku szkolnego.

      "To dla mnie ogromy zaszczyt wręczać moim uczniom  nagrody, a rodzicom listy gratulacyjne. Bardzo się cieszę, że do naszej szkoły uczęszcza  ambitna, kreatywna, utalentowana młodzież. Dołożymy wszelkich starań, aby zawsze Was  wspierać i motywować do wysiłku"- mówiła pani dyrektor.

      Do grona wyróżnionych uczniów po I okresie roku szkolnego 2020/2021 należą:

      1 Maja Żmuda-uczennica klasy V

      2.Wiktor Pszczoła –uczeń klasy VI

      3. Izabela Skruszeniec –uczennica klasy VIII

      Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów  do sięgnięcia po stypendium za wyniki w nauce i zachowaniu!

     • Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

     • Informujemy rodziców uczniów klas I-III, że z uwagi na  poprawę warunków pogodowych od dnia 10.02.2021r. (środa) zajęcia edukacyjne będą się odbywać w szkole.

      Jednocześnie informujemy, że autobus będzie kursował bez zmian.

       

      W razie wystąpienia anomalii pogodowych o sytuacji w kolejnych dniach rodzice będą informowani na bieżąco poprzez stronę szkoły.

     • Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

     • Informujemy rodziców uczniów klas I-III, że z uwagi na warunki pogodowe w dniu 09.02.2021r. (wtorek) zajęcia edukacyjne

      będą się odbywać w formie zdalnej.

      O sytuacji w kolejnych dniach rodzice będą informowani na bieżącą na stronie szkoły.

      Jednocześnie informujemy, że autobus w tym dniu nie będzie kursował.

      Gdyby ktoś z rodziców nie mógł zapewnić opieki dziecku może dowieźć dziecko na świetlicę szkolną własnym pojazdem.

     • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

     • Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

      • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
      • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów ​​​​​​​ https://brpd.gov.pl/sos-czat/

      Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

      Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.