• KONKURS PLASTYCZNY - "WOLNY CZAS Z RODZINĄ - ŻYJEMY BEZ UZALEŻNIEŃ.

     • KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

      „Wolny czas z rodziną – żyjemy bez uzależnień”

       

      REGULAMIN KONKURSU

       

      TEMAT KONKURSU:

      Zapraszamy uczniów klas 1-8 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu do wzięcia udziału                     w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny, gdzie tematem przewodnim jest „Wolny czas                   z rodziną – żyjemy bez uzależnień”

       

      CELE KONKURSU:

      • promowanie profilaktyki uzależnień,
      • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
      • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

       

      UCZESTNICY:

      • KATEGORIA I – klasy I-III
      • KATEGORIA II – klasy IV-VI
      • KATEGORIA III – klasy VII-VIII

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1.   Technika: dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik.

      2.   Format:  A3

      3.   Karta informacyjna: Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zawierającą

                       następujące dane: Imię i Nazwisko autora, wiek, klasa

      1. Hasło „Wolny czas z rodziną – żyjemy bez uzależnień” zostało wybrane jedynie do celów promocji konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie ich dosłowną ilustracją.
      2. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

       

      TERMINY:

      Prace należy dostarczyć do 4 grudnia 2020r. do Pani Moniki Gargol – pedagoga szkolnego lub zostawić w sekretariacie szkoły.

      Podsumowanie i wręczenie nagród  odbędzie się 7 grudnia 2020r.

       

      OCENA I NAGRODY:

      1. prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII
      2. oceny prac dokona specjanie do tego celu powołana Komisja Konkursowa,
      3. ocenie będą podegać wartości artystyczne prac, indywidualne spojrzenie na tematykę konkursu oraz umiejętności warsztatowe,
      4. podziału nagród dokona Komisja, której werdykt jest ostateczny; nagrodzone zostaną po 3 prace w każdej kategorii,

       

      UWAGI KOŃCOWE:

      1. zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków reguaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
      2. wszystkie prace stworzą gaerię szkolna
      3. prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.                               

     • Konkurs plastyczno-poetycki o zdrowym stylu życia oraz aktywności fizycznej.

     • Czym jest zdrowy styl życia? Czym jest samo zdrowie? Jakiś czas temu uważano, że zdrowie to brak choroby. Od 1947 roku, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie człowieka to równowaga pomiędzy sferami: fizyczną, umysłową i społeczną, czyli zdrowy styl życia. Opiera się on na kilku ważnych czynnikach: właściwej diecie, umiejętności odpoczywania, właściwym podejściu do życia, unikaniu czynników szkodliwych oraz aktywności fizycznej.

      Zachęcamy Was Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie do wzięcia udziału w konkursie promującym aktywność fizyczną. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, plakatu lub napisanie wiersza  zawierającego  promującego i zachęcającego do zdrowego styl życia aktywność.

      REGULAMIN KONKURSU 

       

      Konkurs plastyczno-poetycki o zdrowym stylu życia

      oraz aktywności fizycznej.

       

      Postanowienia ogólne.
      Przedmiotem konkursu plastyczno-poetyckiego jest wykonanie rysunku, plakatu lub napisanie wiersza (w zależności od kategorii wiekowej) na temat zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

      Organizator konkursu:
      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło  w Łęcznej.

      Zakres tematyczny: 
      Autorzy prac mają zachęcić rówieśników do zdrowego stylu życia.

      Cele konkursu:

      - zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,

      - wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

      Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

      - konkurs skierowany jest do dzieci  i uczniów w 3 kategoriach wiekowych:

      • dzieci uczęszczające do przedszkola-praca plastyczna na temat „ Jak dbam o zdrowie”, format A4, technika dowolna;
      • uczniowie klas I-III- plakat na temat zdrowego stylu życia- format A3, technika dowolna;
      • uczniowie klas IV-VIII piszą wiersz na temat zdrowego stylu życia.

      6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

      Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

       7. Wiersze mogą być dostarczone drogą elektroniczną na adres:  aga-sobiesiak@wp.pl

      8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

      - imię i nazwisko autora pracy

      - nazwa szkoły, adres  - wiek autora, klasa.

       

      9. Prace należy składać,  a wiersze przesyłać do dnia 27.11.2020r.

      Prace plastyczne zostawiamy na stoliku przy wejściu do budynku szkoły.

       

      10. Sposób oceny prac:

      • zgodność wykonanych prac z regulaminem,

      • poprawność merytoryczna,

      • pomysłowość,

      • czytelność przekazu,

      • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).

       

      11. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.

       

      12. Wszystkie dostarczone prace plastyczne stają się własnością organizatora.

       

      14. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.

      15. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

       W razie pytań kontakt pod telefonem: Agnieszka Sobiesiak tel  609110604.

       

     • Kontakt z nauczycielami

     • Uwaga!!!

      Ważna informacja dla Rodziców i Uczniów dotycząca kontaktu z nauczycielami

      Pytania, informacje i uwagi prosimy kierować do nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny.

     • BIBLIOTEKA

     • Godziny pracy biblioteki od 30 listopada:

      Poniedziałek     8:50 – 13:10

      Wtorek        9:45 – 10:25     11:30- 12:50

      Środa        8:00- 8:45    11:20-13:35

      Czwartek    8:50 – 12:30

      Piątek    8:00 – 9:35    10:35 – 13:00

       

      Zasady wypożyczania książek przez czytelników klas I – VIII.

      1. Biblioteka przygotowuje książki  dla uczniów zgodnie z prośbą wychowawców  lub nauczycieli języka polskiego.  Przygotowane pakiety książek  dla poszczególnych uczniów są do odbioru w szkole w umówionym terminie. Termin wyznacza nauczyciel wychowawca lub polonista.
      2. Biblioteka przyjmuje zamówienia książek od czytelników i ich rodziców telefoniczne  81 7575 102 (w godzinach 7:00- 15:00) lub e-mail annachryc2020@wp.pl  . Zamówione książki są do odbioru  najpóźniej następnego dnia lub w przypadku zamówiona w piątek będą dostępne w poniedziałek.  Książki odbiera się przy wejściu do szkoły w godzinach pracy szkoły (7:00 – 17:00). W wyjątkowych sytuacjach należy ustalić termin odbioru z pracownikiem sekretariatu szkoły.
      3. Czytelnicy przedszkola wypożyczają książki przed biblioteka w godzinach pracy biblioteki.
      4. Książki zwracane do biblioteki należy włożyć do  podpisanej imieniem i nazwiskiem czytelnika reklamówki. Książki w reklamówkach wkładamy do pudełka z napisem „ZWROT KSIĄŻEK”, które znajduje się przy wejściu do szkoły. Książki zostaną wypisane z karty czytelnika po trzech dniach.
      5. Biblioteka nie przyjmuje książek od czytelników będących na kwarantannie lub w izolacji. Książki można zwrócić po okresie kwarantanny lub izolacji.

       

     • ANDRZEJKI ZDALNIE I TROCHĘ HISTORII

     • Co roku, w naszej szkole, uczniowie biorą udział w spotkaniach andrzejkowych.

      W tym roku sytuacja epidemiologiczna ograniczyła zabawę w realu, ale młodzież z klasy 8 nie zniechęciła się i wzięła sprawy w swoje ręce.

      Zaprosili uczniów z klasy 6 i 7 wraz z wychowawcami na wieczór andrzejkowy on-line! 

      Były wróżby, tańce, przebierańce i miła atmosfera. 

      Poniżej trochę historii i propozycje wróżb. 

      „Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.”

      Andrzejki (zw. jędrzejówki, jędrzejki) są obchodzone w Polsce w noc z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię imienin świętego Andrzeja. Tradycja andrzejkowych wieczorów sięga zamierzchłych czasów. Pierwsze pisemne wzmianki o tym święcie pochodzą z XVI wieku.

      Co ciekawe, andrzejki mogą wywodzić się już z czasów… starożytnej Grecji. Imię Andrzej jest kojarzone ze starogreckim andros i aner oznaczającymi męża bądź mężczyznę lub adnreios (dzielny, mężny), nawiązującym do męczeńskiej śmierci św. Andrzeja. Inne źródła mówią o starogermańskim pochodzeniu Andrzejek, związanym z kultem boga płodności, miłości i bogactwa.

      Jakakolwiek nie byłaby geneza tego święta, wiemy jedno –  andrzejki w dawnej Polsce były jedną z ważniejszych dat w kalendarzu.

      Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystkie polskie dziewczęta na wydaniu wiedziały, że w imieniny św. Andrzeja mają szansę dowiedzieć się, jak ułoży im się życie uczuciowe.Św. Andrzej patronował pragnącym miłości pannom, zaś patronką chętnych na ożenek kawalerów była św. Katarzyna (24 listopada). Z biegiem czasu andrzejki wchłonęły obchody katarzynek, a chłopcy zaczęli świętować razem z dziewczętami.
      Andrzejkowe wróżby odprawiane w ten wyjątkowy wieczór traktowano z ogromną powagą. Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy, a panny pod poduszką umieszczały męskie spodnie, aby wyśnić przyszłego męża bądź liczyły sztachety w płocie w nadziei na to, że dowiedzą się czegoś o przyszłym małżonku.

      Przypominamy kilka andrzejkowych zabaw, które w listopadowy wieczór możemy zorganizować w domowych warunkach.

      Lanie wosku

      Tej tradycji raczej nie trzeba nikomu przypominać – chodzi o to, aby wylać na wodę gorący wosk, a następnie w jego kształcie doszukać się symboli i je zinterpretować. Pomocny może się tu okazać cień naszego woskowego tworu – rzucony na ścianę jest czytelny i pobudza wyobraźnię. Uwaga – wosk tradycyjnie lejemy przez dziurkę od klucza!

      Wyścig butów

      W andrzejkowy wieczór możemy też urządzić wyścig butów. Lewe buty uczestników ustawić rządkiem w kącie pokoju. Następnie powinniśmy przestawiać je tak, aby ostatni but „wskakiwał” na pierwsze miejsce i tak aż do momentu, kiedy któryś z butów dotknie progu. Osoba, która jest właścicielem tego buta będzie wedle wróżby tą, która pierwsza wyjdzie za mąż lub ożeni się.

      Rzut trzewikiem

      Inną popularną wróżbą wykorzystującą obuwie był rzut butem. Uczestnik zabawy odwracał się tyłem do drzwi, a następnie rzucał za głowę lewy trzewik. But, który upadł podeszwą do podłogi i był skierowany czubkiem ku drzwiom, zwiastował pannom i kawalerom rychłą zmianę stanu cywilnego. Tu mamy praktyczną radę – w celu uniknięcia szkód, koniecznie zamieńcie ciężkie buty na kapcie.

      Cztery filiżanki

      Pod trzy z czterech filiżanek wkładamy: obrączkę, listek i monetę. Pod czwartą nie umieszczamy nic. Zamieniamy miejscami filiżanki, a następnie wybieramy jedną z nich. Obrączka oznacza miłość, listek – małżeństwo, moneta zaś – bogactwo. Możemy użyć większej liczby filiżanek i umieścić tam też inne drobne przedmioty (np. klucz symbolizujący przeprowadzkę, kostkę cukru oznaczającą słodkie i beztroskie życie itd.). Jeśli trafimy na pustą filiżankę, w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie zmieni się nic.

      Najdłuższa obierzyna

      Do tej zabawy musimy przygotować tej samej wielkości jabłka, które następnie uczestnicy będą obierali. Komu uda się uzyskać najdłuższą obierkę, tego związek będzie trwał najdłużej. Zabawa może mieć ciąg dalszy – każdy uczestnik rzuca swoją obierzynę za siebie i w kształcie, w jaki się ona ułoży, może dopatrywać się litery, która będzie inicjałem jego przyszłej miłości.

       

      Karteczki pod poduszką

      Na małych karteczkach wypisujemy imiona (mogą to być najpopularniejsze imiona płci przeciwnej lub kolegów i koleżanek). Karteczki składamy, umieszczamy pod poduszką i zostawiamy na noc. Rano wyciągamy pierwszą lepszą karteczkę – imię na niej zapisane będzie imieniem naszego przyszłego ukochanego albo przyjaciela na całe życie.

      Serce z imionami

      Wycinamy dwa papierowe serca dużej wielkości. Na jednym z nich wypisujemy popularne imiona żeńskie, na drugim – męskie. Jedna osoba przytrzymuje serce, a uczestnicy przekłuwają (oczywiście z drugiej strony, tak, aby nie widzieć imion) papier. Imię, w które uczestnik trafi szpilką, będzie imieniem jego przyszłej żony lub męża.

      Rzucanie monetą

      Każdy uczestnik wybiera monetę o dowolnym nominale. Następnie musi pomyśleć życzenie i trafić monetą do naczynia napełnionego wodą umieszczonego w odpowiedniej odległości (nie może stać ono ani za blisko, ani za daleko). Kto trafi do miski z wodą, tego marzenie na pewno się spełni.

      W dawnych wróżbach bardzo pomocne były:

      1. Woda i ogień  - dziewczęta puszczały na wodę w miednicy świece osadzone w łupinach orzechów, przyczepiając do nich karteczki  z imionami dziewcząt i chłopców. Te, które podpłynęły do siebie, wróżyły rychły ślub połączonej parze.
      2. Przedmioty codziennego użytku ( łyżki, węgielki, miotły, igły, polana, słoma ) – słomiane, niewielkie, kukiełki dziewcząt i chłopców zawieszamy naprzemiennie na wirującej obręczy. Osoba wróżąca, z zawiązanymi oczami zatrzymuje obrót kukiełek patyczkiem. Jeżeli po lewej stronie patyczka znajdzie się kukiełka płci przeciwnej, pewna zmiana stanu cywilnego w nadchodzącym roku.
      3. Zwierzęta ( kot, pies, gąsior, kraczące wrony, chrząkające świnie)  - panny siedzące w kręgu rozsypywały ziarno na podłodze wpuszczonemu do izby kogutowi. Ta, spod której nóg najpierw  je wydziobywał, najwcześniej miała zostać mężatką.
      4. Broń ( groty strzał, topory, noże) -  nad rozłożonymi na stole grotami strzał panny przenoszą  z lewej na prawą stronę chochlę(łyżkę) wypełnioną po brzegi wodą . Choćby jedna kropla spadła na ostrza grotów , ten woj nigdy nie pokocha wróżącej białogłowy.
      5. Sny  - dziewczęta, aby mieć proroczy sen o wymarzonym kawalerze, muszą cały dzień pościć, gorąc o modlić się do św. Andrzeja i połknąć  trzy ząbki czosnku by uchronić się przed sennymi koszmarami.

       Filmy

      Andrzejkowe wróżby. Jak to dawniej było? https://www.youtube.com/watch?v=52FtxITZEA4

      Andrzejkowe wróżby https://www.youtube.com/watch?v=P1kgrY1eoZs

      Wróżby https://www.youtube.com/watch?v=ZJRQ3RDZgyQ

       

     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

     • Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień,      w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

      20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasza Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu i Przedszkole w Nadrybiu aktywnie włączyła się także w pomoc dzieciom w Jemenie.

      Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.

      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nadrybiu włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują aktywności on-line, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju,      w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci. Tracą zdrowie, życie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Polskie szkoły i przedszkola nie pozostają obojętne na los dzieci w Jemenie i włączają się w pomoc organizowaną przez UNICEF.

      Do akcji przystąpił także Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nadrybiu, który w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF zorganizował różne działania angażując przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.

      20 listopada przy wejściu do przedszkola i szkoły pojawiły się plakaty i hasła związane z prawami dzieci. Akcentem podkreślającym uroczysty dzień były niebieskie balony. Przedszkolaki i nauczyciele tego dnia ubrani na niebiesko brali udział w zajęciach, na których motywem przewodnim była sytuacja dzieci z Jemenu                  i omówienie Praw Dziecka. Aby utrwalić wiedzę, przedszkolaki pokolorowały kolorowanki UNICEF z prawami dzieci.

      Tego dnia uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w lekcjach on-line, podczas których obejrzały film o sytuacji dzieci w Jemenie. Wychowawcy przypomnieli uczniom o dokumencie, jakim jest „Konwencja Praw Dziecka.”

      Starsi uczniowie, w tym członkowie Klubu Szkół UNICEF, obejrzeli film pt. „Wspólna podróż po Jemenie” i prowadzili dyskusję o prawach dziecka podczas lekcji on-line.

      Aby pokazać swoje wsparcie dla dzieci z Jemenu, młodzież szkolna przygotowała zdjęcia z niebieskimi akcentami przedstawiające ich i naukę w czasie zdalnych lekcji. Z udostępnionych zdjęć powstały kolaże, które umieszczone są na szkolnej i przedszkolnej stronie internetowej. Na stronie szkoły został zamieszczony link do quizu „Sprawdź co wiesz o prawach dziecka”, który jest skierowany do starszych uczniów i rodziców.

      Liczymy, że w przyszłym roku będziemy mogli wszyscy razem, w placówce obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”

      Monika Gargol - Koordynator akcji

     • GMINNY KONKURS "ZDROWI I SZCZĘŚLIWI 2020"

     • OGŁASZAMY GMINNY KONKURS
      DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
      Zdrowi i szczęśliwi 2020

       

      „Zdrowi i szczęśliwi 2020” to konkurs na prezentację, na która obrazować będzie jak rodzina wdraża zasady zdrowego stylu życia.

      CEL: Promocja zdrowego stylu życia i pozytywnych relacji
      w    rodzinie.

        W dobie ograniczonych kontaktów społecznych, zdalnej nauki, życia w poczuciu istnienia licznych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i dobrostanu psychicznego wydaje się szczególnie istotne zwrócenie uwagi na sposoby dbania o zdrowie i szczęście w naszych rodzinach.

      ZASADY: W prezentacji należy zawrzeć zdjęcia, rysunki wykonane przez członków rodziny dokumentujące wspólne spędzanie wolnego czasu gry, zabawy, rodzinną aktywność fizyczną – spacery, rowerowe rajdy, futbol, rolki, prawidłowe nawyki żywieniowe, pozytywne sposoby radzenia sobie z napięciem (bez agresji) oraz brak nałogów.

      W przygotowaniu prezentacji, a zwłaszcza obrazków, rysunków, zdjęć może i powinna uczestniczyć cała rodzina J Wspólne działanie pokaże dzieciom rodzinne wartości, zdrowe nawyki, zasady dbania o zdrowie jakie funkcjonują w rodzinie.  Przygotowując konkursową prezentację członkowie rodziny będą mieli okazję do pielęgnowania relacji i pogłębienia więzi między sobą, jak również uświadomienia sobie realizowanych wartości nie tylko prozdrowotnych.

      TERMIN DOSTARCZENIA PREZENTACJI: 19-30 listopada 2020r.

      Sposób przekazania prac: Prezentację zawierającą maksymalnie 5 slajdów oraz zgodę na publikację należy dostarczyć koordynatorom konkursu w poszczególnych szkołach ze zgodą na publikację na wskazane emaile. Proszę pamiętać, że na zdjęciach mogą znajdować się wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę. Prosimy umieszczać wyłącznie własne prace, zdjęcia (bez zdjęć z internetu) Umieszczone w prezentacji prace plastyczne dzieci i zdjęcia mogą być tylko przy aprobacie rodziców i wyrażeniu pisemnej zgody.

       Prosimy o przekazywanie prezentacji:

      Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 1 grudnia 2020r. Wszystkie prace zostaną opublikowane a najlepsze prace nagodzone cennym sprzętem elektronicznym.   Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Puchaczów:)


      ZGODA NA PUBLIKACJĘ

      zgoda_na_pub_Zdrowi_2020.pdf​​​​​​​

     • TECHNIKI NAUKI

     • Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

       

      Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

       

      Jak uczyć się w efektywny sposób – eksperci podpowiadają 

      „Techniki nauki” to nowy cykl edukacyjny, który powstał dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważnym tematem programów jest planowanie oraz dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych.

       

      „Techniki nauki” – tematy odcinków

      Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. W pierwszym etapie zaprezentowanych zostało 15 z nich, do końca listopada wyemitowanych będzie kolejnych 18 programów.

       

      W odcinku „Nowoczesne techniki nauki” widzowie poznają narzędzia, które ułatwiają szybszą i efektywniejsza naukę, takie jak: trening mózgu czy techniki pamięciowe. Z kolei w programie „Szybsze czytanie – szybsza nauka” prowadząca podpowiada, że do nauki szybkiego czytania warto używać wskaźnika, obejmować większą partię tekstu jednym spojrzeniem i nie czytać w pozycji leżącej.

       

      Z odcinka poświęconego nauce języków obcych widzowie dowiedzą się m.in., że najważniejsze jest skoncentrowanie się na komunikacji i opanowanie słów z kilku obszarów, takich jak: jedzenie, towarzystwo, transport, części ciała, miejsce zamieszkania, zawód, rodzina, uczucia, cyfry, przymiotniki.

       

      To tylko wybrane tematy poruszane w cyklu „Techniki nauki”. Pełna lista zagadnień odpowiada tytułom poszczególnych odcinków:

      • „Nowoczesne techniki nauki”
      • „Motywacja do nauki”
      • „Jak osiągać cele?”
      • „Organizacja siebie w czasie”
      • „Trening mózgu”
      • „Mnemotechniki – techniki pamięciowe”
      • „Organizacja pracy”
      • „Narzędzia do realizacji zadań”
      • „Notowanie. Mapy myśli”
      • „Sketchnoting”
      • „Planowanie – najlepsza metoda realizacji celów”
      • „Techniki planowania”
      • „Szybkie czytanie – szybsza nauka”
      • „Proste sposoby na szybkie czytanie”
      • „Nauka języków – jak mówić od początku”

      Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.

       

      Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

       https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video.

       

      Oferta edukacyjna TVP 

      „Techniki nauki” to najnowsza propozycja edukacyjna TVP VOD. Uczniowie i nauczyciele mogą cały czas korzystać z materiałów dostępnych w serwisie  „Szkoła z TVP” https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Znajdą tam zarchiwizowane lekcje, które były emitowane przez TVP wiosną tego roku, a także m.in. quizy sprawdzające wiedzę dla uczniów klas IV-VIII.

       

      W serwisie dostępne są także wyeksponowane w blokach tematycznych treści z portalu TVP VOD, w tym ekranizacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne oraz programy edukacyjne, a wśród nich nowości takie jak „E-szkoła nauka” – program edukacyjny Radosława Brzózki.

       

      Zapraszamy do oglądania nowej serii „Techniki nauki”!

       

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

      Departament Informacji i Promocji

     • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WSZYSCY ON-LINE

     • Co roku w naszej szkole uroczyście obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Jest apel z żywą lekcją historii, pieśni patriotyczne, itp.

      W tym roku, z powodu sytuacji epidemiologicznej, społeczność szkolna uczciła rocznicę Niepodległości inaczej niż zwykle, czyli zdalnie.

      Nauczyciele w trakcie swoich zajęć poruszali tematykę związaną z 11 listopada.

      W nauczaniu początkowym odbyły się zajęcia poświęcone Polsce i odzyskaniu Niepodległości. Na historii uczniowie obejrzeli film ukazujący drogę Polaków do niepodległości oraz zagrali w grę on-line. Tematyka zajęć z języka polskiego była poświęcona "Mazurkowi Dąbrowskiego" oraz walce Polaków o niepodległość na kartach utworów literackich. W trakcie lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości.

      Każdy wychowawca na spotkaniu on-line z młodzieżą przypomniał znaczenie słowa NIEPODLEGŁOŚĆ.

      Podsumowaniem tematyki Święta Niepodległości i wprowadzeniem uczniów w uroczysty nastrój do obchodów rocznicy odzyskania wolności przez Polskę, było wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" o godzinie 11.11.

      I tutaj społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania.

      Dzisiaj, tj. 10.11.2020r. o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także młodsi członkowie rodzin uczniów, łącząc się na platformie, zaśpiewali HYMN POLSKI. 

      Może nie było idealnie, ale było razem. To jest jedna z cenionych wartości przez naszą społeczność.

       

      Monika Gargol

      P.s. Warto zajrzeć do linków zamieszczonych poniżej, które są zwiazane z 11 listopada.

       

       

       

     • ŚLUBOWANIE

     • Witajcie w szkole Pierwszaki!

      Ślubowanie klasy pierwszej odbyło się w dniu 5. 11.2020 roku, co pieczęcią kciuka potwierdzili uczniowie w szkolnej kronice. Pierwszaki pięknie recytowały, śpiewały, tańczyły, rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania i zdobywały medale. Potem uroczyście ślubowały na sztandar naszej szkoły, że wzorowo uczyć i zachowywać się będą. Wszystko odbyło się pod czujnym okiem kamery.

      Wystąpili uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu.

      Pasowania na ucznia i wręczenia pamiątek dokonała Pani Dyrektor Maria Paryła.

      Gościnnie współprowadziła pani Aneta Janiuk, opiekowała się Pani Violetta Mroncz.

      Operatorem kamery i producentem filmu był Pan Rafał Rutkowski.

      Reżyseria programu wychowawca Alicja Skoczylas.

      Składamy serdeczne podziękowania  dla  Rodziców Pierwszoklasistów, Rady Rodziców Szkoły za wsparcie finansowe na zakup pamiątek  oraz pomoc w przygotowaniach do uroczystości.

       

      Niech Wam nie braknie nigdy radości!

      Niech się spełniającą Wasze marzenia

      wychowawczyni śle Wam życzenia

      Alicja Skoczylas

      Oraz nauczyciel wspomagający

      Monika Dylewska- Horzępa

      Opracowała Alicja Skoczylas

     • KONKURSY PRZEDMIOTOWE

     • Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem
      nr 69/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursów
      przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez
      Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 drugi etap konkursów przedmiotowych
      odbędzie się w następujących terminach:
       konkurs polonistyczny 25.11.2020r. godz. 9.00
       konkurs biologiczny 27.11.2020r. godz. 9.00
       konkurs historyczny 27.11.2020r. godz. 12.00
      Uczeń przystępujący do II etapu konkursu (rejonowego) obowiązany stawić się w szkole na 20 minut
      przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną zespołowi
      nadzorującemu. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godz. 9.00 lub o godz. 12.00
      w zależności od konkursu. Czas pracy na rozwiązywanie zadań konkursowych wynosi 90 minut.

      Informujemy, że do drugiego etapu konkursów przedmiotowych zakwalifikowali się następujący
      uczniowie:
       Paweł Albiński kl. VIII
       Julia Styś kl. VIII
       Anna Radko kl. VIII
       Klaudia Żmuda kl. VIII

      Więcej informacji na stronie internetowej:
      https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10870

     • WAŻNE INFORMACJE!

     • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Nadrybiu informuje, że od poniedziałku, tj. 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły  podstawowej i przechodzimy na nauczanie zdalne zgodnie ze zmienionym tygodniowym planem nauczania (informacja na stronie szkoły).

      Ponadto do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły  podstawowej.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnieni funkcjonowanie  świetlicy  szkolnej  - w miarę potrzeb - w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani  w walkę z pandemią COVID-19 (zgłoszenia do sekretariatu szkoły).

     • LIST MEN - ZDALNE NAUCZANIE

     • Warszawa, 4 listopada 2020 roku

       

       

      Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych.

      Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

      Umożliwiamy realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

       

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

       

      Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych
      i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

       

      Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

       

      Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

       

      Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

       

      Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

       

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

       

      Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

       

      Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

       

      Wsparcie 500+ dla nauczycieli

       

      Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

       

      Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia.

       

       

      Konsultacje dla zdających egzaminy

       

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

       

      Olimpiady, turnieje i konkursy

       

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

       

      Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

       

      Kształcenie zawodowe

       

      Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

      W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

      Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

      Wprowadzamy również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

       

      Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

       

      Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

      Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej