• UWAGA!!!

     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
      Drodzy Uczniowie!


      W dniu 1 września wszystkich uczniów zapraszamy na krótkie spotkanie w murach naszej szkoły.

      Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Rodzicami!
      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem Covid-19. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyliśmy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

      Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą, aby bezwzględnie stosować się do poniższych zasad:

      1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
      2. Uczniowie z objawami infekcji dróg oddechowych, temperaturą, katarem nie będą przyjmowani.
      3. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę.
      4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt zarażenia koronawirusem Covid-19 lub odbywania przez ucznia bądź domownika kwarantanny.
      5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu rzeczy i przedmiotów niesłużących celom edukacyjnym.
      6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np.  temperatura) i może zarażać innych, nie będzie on przyjęty na zajęcia, a rodzice są proszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
      7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej (tj. korytarz).
      8. Na lekcjach (w salach i pracowniach) nie obowiązuje noszenie maseczek (ale jeśli ktoś uważa to za konieczne - nie ma przeciwwskazań).
      9. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozownikach umieszczonych w budynku szkolnym.
      10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      11. Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki musi być ograniczone do niezbędnego minimum.
      12. Na terenie szkoły, we wszystkich pomieszczeniach, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 m).

      13. Uczniowie korzystający z dowozu są zobowiązani do posiadania maseczki podczas przebywania w autobusie.


      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców w dzienniku elektronicznym. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci oraz na stronie internetowej szkoły.

      W razie zagrożenia zarażeniem koronawirusem Covid-19 zalecamy niezwłoczny kontakt z SANEPID:
      tel. 81 752 31 67,
      tel. alarmowy - 501 552 018
      mail – psse.leczna@pis.gov.pl
       

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej  im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu odbędzie się 1 września 2020r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

       9 00        kl. IV - VIII

       1200      kl. I – III

      Przypominamy, że wszystko musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi MEN i GIS  w czasie pandemii. W związku z powyższym uczestnicy spotkań powinni zachowywać dystans społeczny, posiadać maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce.

      Godziny odjazdów  z poszczególnych przystanków autobusu szkolnego

      w dniu  1.09.2020r.

      KL. 4 - 8

      8.00 Stefanów

      8.05 Janowica

      8.10 Nadrybie Dwór

      8.15 Kopina

      8.20 Zaróbka

      8.30 Szkoła

      8.35 Nadrybie Ukazowe

      8.40 Kobyłki

      8.45 Kaniwola

      8.55 Szkoła

      Odwóz zaplanowano około godz. 10.15

      KL. 1 - 3

      11.00 Stefanów

      11.05 Janowica

      11.10 Nadrybie Dwór

      11.15 Kopina

      11.20 Zaróbka

      11.30 Szkoła

      11.35 Nadrybie Ukazowe

      11.40 Kobyłki

      11.45 Kaniwola

      11.55 Szkoła

      Odwóz zaplanowano około godz. 13.15