• HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

     Termin główny:

     1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
     2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
     3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

     Termin dodatkowy:

     1. Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
     2. Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
     3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

     Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

     Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - dodo 7  lipca 2022 r.

     Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 8 lipca  2022 r.

     • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
     • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
     • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
     • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
     • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej